Odborná péče je poskytována dospělým i dětem s těmito poruchami v oblasti pohybového aparátu:

 1. bolestivé stavy (vertebrogenní algický syndrom – bolesti zad, pseudoradikulární syndrom – bolesti zad s vyzařováním do končetin, migrenózní bolesti hlavy, potíže s polykáním, a další)
 2. ortopedické diagnózy (vrozené vývojové vady, onemocnění měkkých tkání z přetížení, degenerativní onemocnění kloubů, traumatologie pohybového aparátu)
 3. pooperační stavy (totální endoprotézy kloubů, artroskopie kloubů, operační řešení zlomenin, operace páteře, břišní + gynekologické + hrudní operace a jejich komplikace pooperační jizvy, a další)
 4. dětské diagnózy (vadné držení těla, skolióza, dětská mozková obrna, Scheuermannova choroba, vrozené vývojové vady a další psychomotorickým vývojem podmíněné patologie)
 5. gynekologické a urologické potíže (bolestivá kostrč, funkční ženská sterilita, stresová inkontinence)
 6. neurologická onemocnění (periferní parézy, úžinové syndromy – syndrom tenisového lokte, syndrom horní hrudní apertury apod., polyneuropatie, roztroušená skleróza, cévní mozková příhoda)

Pokud si nejste jistí, zda Vám mohu pomoci, zavolejte.

Ordinační hodiny
Pracovní doba je pružná. Na terapii je nutné se předem objednat na tel. 608 278 287.
V dopoledních hodinách od 8:00 – 12:00 mě zastihnete v ordinaci i bez objednání.

Volba terapie

1) KOMPLEXNÍ FYZIOTERAPIE

Komplexní fyzioterapie je určena pro klienty s dysfunkcí v oblasti pohybového aparátu, která vyžaduje cílenou fyzioterapii.

Terapie zahrnuje manuální ošetření terapeutem v kombinaci s pomocnou přesně cílenou fyzikální terapií. Jedná se převážně o řešení akutních či protrahovaných bolestivých či výše uvedených stavů. Je určena pro všechny klienty, kteří upřednostňují 100% pozornost fyzioterapeuta.

Individuální fyzioterapie zahrnuje:

 • vstupní kineziologické a neurologické vyšetření - provádí se vždy při první návštěvě klienta a je důležité z hlediska diagnostiky poruchy funkce v pohybovém systému a z hlediska stanovení postupu terapie
 • fyzikální terapie – ošetření multifunkčním terapeutickým přístrojem BTL Combi Premium (ultrazvuk, elektroléčba, kombinovaná terapie), má doplňující význam pro zvýšení účinku manuální terapie
 • měkké a mobilizační techniky (odstranění kloubních blokád a reflexních změn v měkkých tkáních)
 • aplikace fyzioterapeutických přístupů čerpající z odborných kurzů a praktických zkušeností zaměřených na harmonizaci funkce pohybového aparátu, vycházejících z vývojové kineziologie člověka (metoda Ludmily Mojžíšové, Feldenkreise, respirační fyzioterapie, prvky metod proprioceptivní neuromuskulární facilitace, DNS dle Koláře, progresivní dynamické stabilizace, senzomotoriky, Brűgger konceptu, Vojtovy reflexní lokomoce)

 

2) PREVENTIVNÍ PROGRAM

Preventivní program je určený všem klientům, kteří vnímají potřebu věnovat se svému tělu trpícímu vlivem civilizace (sedavý způsob života, nedostatek vhodného pohybu, atd.). Zahrnuje poradenství při sedavém způsobu života pro dospělé i děti (diagnostika přímo „za stolem“, optimalizace nastavení Vašeho těla i pracovního prostředí, kompenzační cvičení).

 

3) KINEZIOTAPING

Jedná se o aplikaci terapeutické elastické pásky pro podporu funkce a harmonizace v oblasti pohybového aparátu. Velmi dobrý efekt přináší aplikace kineziotapingu na oblast jizev.

Nejlepší výsledek je dosažen v kombinaci s individuální fyzioterapií.

 

4) MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽ

Jedná se o stimulační masáž lymfatického systému, která má za úkol uvolnit mízní uzliny, podpořit jejich čistící funkci pro organismus, a tím podpořit funkci imunitního systému člověka. Je i nezbytnou kompenzační léčbou při otocích vzniklých vlivem exstirpace mízních uzlin po ablaci prsu či po gynekologických operacích při nádorovém onemocnění. Pokud se rozhodnete pro tento druh terapie, je nutné počítat s tím, že pravý efekt se dostaví až po 6-10 aplikacích.

Indikace:

 • poúrazové a pooperační otoky a hematomy
 • kožní choroby (lupénka, atopický edém, akné, aj.)
 • gynekologické (bolestivá menstruace, funkční ženská sterilita, aj.)
 • ORL (zvětšená krční mandle, chronický zánět dutin, aj.)
 • regenerační po sportovních výkonech, aj.

Ceník

Komplexní fyzioterapie

 1. individuální - 50 min...........600 Kč

 

Manuální lymfodrenáž

 1. individuální - 50 min...........600 Kč

 

Kineziotaping

 1. aplikace kineziotapingu...........cena dle délky použité pásky

 

Prodej pružných lan

 1. vhodné pro cvičení SM-systému...........1 kus / 350Kč

 

V ordinaci lze zakoupit dárkové poukazy v libovolné hodnotě s platností 6 měsíců od data vystavení.

Pracoviště nemá smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Terapii si hradí klient sám.

Představení

Mgr. Pavla Popelková, magistra fyzioterapie

Jsem absolventkou magisterského studijního oboru fyzioterapie na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, kde jsem úspěšně odpromovala v roce 2008. Fyzioterapie mě zcela pohltila a mé zaměstnání se stalo mou zábavou. Krásné na tomto oboru je, že je stále se co učit. Sama miluji pohyb a možná i proto se pohybový aparát stal centrem mé pozornosti. Vnímám, že pohybový aparát je důležité stavět do kontextu s naší duší a jejími prožitky, a proto se více zajímám o psychosomatiku.

Na světě ovšem není nic krásnějšího, než být maminkou dvou báječných dětí.

Odborné vzdělání

 

Odborné kurzy

 

Pedagogická činnost

 

Zaměstnání dřívější, odborné stáže

Kontakt

Mgr. Pavla Popelková, Fyziothera - léčebná rehabilitace

Nám. 8. května 321/1, 789 01 Zábřeh (poliklinika, pavilon A, 2. patro), IČ: 04564138

fyziothera@seznam.cz

(+420) 608 278 287